Serveis

Comelec ofereix els serveis de:

  • Instal·lacions elèctriques.
  • Instal·lacions de telecomunicacions.
  • També oferim el manteniment per garantir la continuïtat en el seu treball.

    Amb Comelec té al seu partner en estructures elèctriques i de telecomunicacions.

  • serveis